Bilgi Dünyayı Değiştirecek!

icon diploma
  • Çağı doğru okuyan ve çağın verilerinden çıkarımlar yapabilecek bir nesil yetiştirme.
  • Yahya Kemal BEYATLI’nın deyişiyle ” Değişmeden gelişmek gelişirken değişmek” ilkesine sahip bir nesil yetiştirmek.
  • Öğrencilerimizi merak duygusu ile körükleyerek öğrenmeyi sevdirmek.
icon professor
  • Evrensel olana açık ama milli olana sahip çıkan milli değerleri evrensel değerler haline getirme gayretlerini amaç edinmiş bir nesil yetiştirmek.
  • Akla ve bilime itaat eden aklı ve bilimi temel ahlaki ve milli değerleri uzlaştıran bir nesil yetiştirmek.
  • Çağdaş uygarlık seviyesine çıkmayı değil, çağdaş uygarlığın seviyesini belirlemeyi kendisine hedef tayin eden bir nesil yetiştirmek.
icon materials
  • Herkesin ezber ettiği cevaplara değil yepyeni cevaplara kapı aralayacak sorulara sahip bir nesil yetiştirmek.
  • Atatürk Türkiye’sini onu hedeflerinden sapmadan daha da ileriye taşımak.
  • Türkçenin bir dünya dili haline gelmesi için gayret sarf etmek.