1) Hedef; Verimli ders çalışma

Öğrencinin Ders Çalışması Üzerine Velilere Öneriler

Yanlış Yöntem: Öğrencinin masa başında uzun süre geçirmesini sağlamak.

Doğru Yöntem: Anne-baba, öğrencinin belli bir plan ve program dahilinde, ders planına göre çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. Önemli olan masa başında geçirilen zamandan ziyade bu zamanın nitelikli ve verimli bir şekilde geçirilmesidir.

Aile çocuğunun verimli ders çalışması için gerekli olan fiziksel ve psikolojik ortamı hazırlamalı ve sorumluluk kazandırmalıdır. Aç birine her gün balık vermek yerine balık tutmayı öğretmek çok daha faydalı olacaktır.

2) Hedef; Yoğun bir şekilde ders çalışmasını sağlama

Yanlış Yöntem: Amaçsız bir öğrencinin ders başına oturması için bol bol “Ders çalış” sözünü kullanmak.

Doğru Yöntem: Sürekli “Ders çalış” sözünü kullanmak öğrencide bıkkınlık, aileye karşı olumsuz tutum geliştirme, aileyle çatışma gibi olumsuz davranışlar gelişmesine neden olacaktır. Öğrencinin “Hedef belirlemesine” yardımcı olunmalıdır.

Öğrenci, “Ne yapmak istediğini” bildikten sonra “Nasıl çalışması” gerektiğini de bilir. Aile çocuğunu çok iyi tanıyıp ona uygun bir hedef belirleyerek, bu hedef doğrultusunda planlı bir şekilde çalışmasını teşvik etmelidir.

3) Hedef; Çocuğumuzun iyi bir lise okuyup meslek sahibi olması ve hayatta başarılı olmasını sağlamak

Yanlış Yöntem: “Komşunun çocuğu şu kadar net yaptı, sen niye yapmıyorsun?” vb. beklenti içerisinde olan veliler genellikle çocuklarını başka çocuklarla karşılaştırırlar.

Doğru Yöntem: Başarıya götüren yol ve yöntemler farklı farklıdır. Komşunun çocuğu farklı bir yöntemle ders çalışır, öğrencinin dershanedeki arkadaşı farklı bir yöntemle ders çalışır. Çocuğumuzun da ders çalışması için tıpkı onlar gibi ders çalışması veya o çocuklardaki özelliklerin bizim çocuğumuzda da olmasını beklemek yanlış bir davranış olur.

“Bu sınavda şu kadar net yaptın, gelecek sınavda birkaç net arttırmanı bekliyorum.” gibi ifadeler kullanın. Her birey özeldir. Hiçbir öğrenci başkalarıyla kıyaslanmaktan hoşlanmaz. Çocuğunuzu kendi gelişimi içinde değerlendirin ve ona göre yönlendirin.

4) Hedef; Öğrencinin televizyon bağımlısı olmamasını sağlamak

Yanlış Yöntem: Dizi veya maç seyrederken öğrencinin odasına gidip ders çalışmasını istemek.

Doğru Yöntem: Yapmadığınız şeyleri çocuklarınızın yapmasını beklemeyin. Ders çalışma saatlerinde, öğrencinin televizyon seyretmesini istemiyorsanız sizin de o saatte televizyon seyretmemeniz veya en azından öğrencinin televizyonun sesinden rahatsız olmaması gerekir. Hayatın her alanında olduğu gibi bu alanda da çocuğa model olunmalıdır. Davranış her zaman sözlerden daha etkilidir. Ayrıca öğrencinin mutlaka uygulanabilir bir programı olmalıdır. Program dahilinde planlı ders çalışan bir öğrencinin neyi ne zaman yapacağı, hangi aktiviteye ne kadar zaman ayıracağı bellidir. Böyle bir durumda öğrenci hem daha verimli ders çalışacak hem de zamanını daha etkin ve faydalı kullanacaktır.

5) Hedef; Öğrenciye ders çalışma ortamı oluşturmak

Yanlış Yöntem: Öğrencinin odasına bilgisayar, televizyon, telefon, poster gibi dikkat dağıtıcı eşyaların bulunması, bu konuda öğrencinin tamamen özgür olması.

Doğru Yöntem: Çalışma odasında bilgisayar, televizyon ve telefon mümkünse olmamalıdır. Olacaksa bile ders çalışılan saatlerde kesinlikle kapalı olmalıdır. Çalışma ortamının öğrenciye çalışmayı hatırlatacak, onun ders çalışmaya motive olmasını kolaylaştıracak şekilde olması şarttır.

Aile bu konuda hassas olmalı, kontrol ailenin elinde olmalıdır. Öğrencinin en verimli ders çalışacağı yer, çalışma masasıdır. Bunun dışında yatarak veya yere uzanarak çalışması halinde öğrencinin dikkati bir süre sonra dağılır. Mümkünse öğrencinin yatağı çalışma masasının önünde veya yanında değil, arkasında olmalıdır.

Öğrencinin çalışma ortamı dağınık olmamalıdır. Dağınık ortam, zihni dağıtıp, dikkati toplamaya engel olur. Öğrencinin sorumluluk sahibi olması için de odasını anne-baba değil, kendisi toplamalıdır.